Dobrodošli

Dom zdravlja "1. OKTOBAR" Plandište

Dom zdravlja "1. OKTOBAR" Plandište je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje zdra- vstvenu zaštitu sta- novnicima opštine Plandište. Dom zdravlja u Plandištu se pre 1980. godine nalazio u staroj zgradi današnjeg SIZ-a. Godine 1980. useljen je u novu zgradu. Zgrada je građena sredstvima tadašnjeg SIZ-a za zdravstvo. Do 1990. godine, bio je u sastavu ZC Vršca. Dom zdravlja u Plandištu postaje samostalna zdravstvena ustanova od 1990. godine.

Naša misija, vizija i vrednosti

Misija Doma Zdravlja Plandište je da poboljša kvalitet života građanima opšine Plandište putem pružanja adekvatne i racionalne zdravstvene zaštite. Naša vizija je da našim korisnicima pružimo najbolju zdravstvenu zaštitu zasnovanu na najboljoj kliničkoj praksi, odgovornosti i humanosti našeg osoblja. Vrednosti kojima težimo su posvećenost poslu, uvažavanje ličnosti pacijenta, prihvatanje naučno dokazanih inovacija i lična kreativnost i zalaganje za jednako dostupnu zdravstvenu zaštitu za sve.

Dokumenti

Oglas za medicinskog tehničaraOdluka o dodeli pomagalaRang listaOdluka o dodeli ugovora javne nabavke velike vrednosti 9 2015Konkursna dokumentacija - Javna nabavka medicinskih pomagala/RFZOPoziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobra - medicinskih pomagala/RFZO, po partijama JNOP 10/15Tabela pomagala Odluka o dodeli ugovora javne nabavke male vrednostiPoziv za podnošenje ponuda za JNVV broj 9 za 2015. godinuKonkursna dokumentacija za JNVV broj 9 za 2015. godinuPoziv za podnošenje ponuda za JNMV broj 8 za 2015. godinuKonkursna dokumentacija i tabelaDopuna konkursne dokumentacije JNMV6/2015JNMV 6 popravka automobilaIzmena konkursne dokumentacije JNMV 1 2015Pitanja i odgovori vezani za JNMV 2/2015Konkursna dokumentacija JNMV 3/2015 - ampulirani lekoviJNMV 2/2015 sanitetski materijalJNMV 1/2015 laboratorijski materijal konkursna dokumentacijaObaveštenje o zaključenom ugovoruOdluka o dodeli ugovora A1 jn6 2014Ispravka odlukeRang lista jn06 2014Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije JNMV 6/2014Ispravni model Ugovora za JNMV 6/2014Pitanje i odgovor br.1Prateća dokumentacija za javne nabavke br 6 2014Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra - lekovi na recept sa liste A i A1 (JNMV br.6/2014)Konkursna dokumentacija (JNMV br.6/2014)Obaveštenje O zaključenom ugovoru JN5-2014Nova rang lista 05-2014Odluka o dodeli ugovora A1Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobra - lekovi na recept sa liste A i A1 (JNMV br. 5/2014)Konkursna dokumentacija (JNMV br. 5/2014)Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (JNMV br. 5/2014)Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (JNMV br. 5/2014)
 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JNMV br. 4/2014)
Kоnkursnа dоkumеntаciја zа јаvnu nаbаvku dоbаrа - nаbаvkа ampulirаnih lеkоvа u pоstupku јаvnе nаbаvkе mаlе vrеdnоsti - JNMV br. 4/2014
 
 
Odluka o dodeli ugovora javne nabavke male vrednosti, JNMV 1/2014
 
 
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Laboratorijski materijal, JNMV 3/2014
 
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JNMV 1/2014 - Sanitetski i potrošni materijal,Ispravka dokumentacije JNMV 1/2014
 
 
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JNMV broj 2/2014 - Kancelarijski materijalObrazac ponudePoziv za podnošenje ponuda za JNMV broj 2/2014 za 2014. godinu - Kancelarijski materijalObaveštenje o izmeni idopuni konkursne dokumentacije JNMV broj 2/2014 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude JNMV broj 2/2014
 
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoruOglas o raspisivanju javne licitacije za prodaju vozilaInformator o radu doma zdravlja PlandišteRadno vremeSpisak izabranih lekaraUnutrašnja organizacija Doma zdravlja ’’1. oktobar’’ Plandište sa službama i organizacionim jedinicamaBilans stanja na dan 31.12.2012. godine Poziv i konkursna dokumentacija - Rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara - 14.10.2013 (.doc).Poziv za podnosenje ponude(.doc).Tabela broj 5. Plandiste (.xls).JNMV poziv sanitetski lekovi(.doc).Konkursna dokumentacija Plandište Sanitetski - TRAKE(.doc).Rang lista za tender br. 7/13 (.doc).Odluka o obustavi javne nabavke br. 8 (.pdf).Dopuna plana javnih nabavki (.doc).Obrazac_5GO_Devetomesecni_20131(.xls).Plan energenata (.doc).Plan javnih nabavki za 2013 godinu(.doc).Plan Nabavke Rezervnih Delova 2013(.doc).Plan ostalih troskova i izvrsenje (.doc).Plan pomagala 2013 i izvrsenje 6 mes (.xls).Plan prihoda stomatologija 2013 (.doc).Plana i izvrsenje lekova za 2013 i 6 meseci (.xls).